Copyright på auktion-antik.dk

Alt materiale på www.auktion-antik.dk og underdomæner heraf tilhører auktion-antik.dk. Mangfoldiggørelse, hvadenten i fuldstændig eller forkortet form, er i henhold til gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forudgående aftale med auktion-antik.dk og forfatteren til den pågældende tekst. Dette forbud gælder såvel tekst som illustrationer og omfatter enhver form for mangfoldiggørelse, det være sig ved trykning, fotokopiering, duplikering, båndindspilning, netpublicering m.m