Hollandske kakler og fliser

Hollandske kakler og fliser hører absolut til blandt nogle af de mest yndede samlerobjekter. De kan bruges som det oprindeligt var hensigten nemlig som ophæng på vægge, eller de kan indgå i de såkaldte fliseborde (ofte fejlagtigt betegnet kakkelborde) og eventuelt som en slags maleri i indramning. Priserne på de ældre hollandske kakler og fliser er tårnhøje i dag, men interessen var faktisk lige nul for bare 40-50 år siden. Derfor blev mange af disse smukt dekorerede stykker simpelthen smidt ud, og som konsekvens heraf ser man ikke ret mange i handel.

Baggrunden for hollandske kakler og fliser

Hollænderne fik øje for fliser gennem en ubehagelig begivenhed. Efter en god tid med den Habsburgske regent Karl V, der forenede lavlandende (nederlandene), kom det til et oprør og en 80 år lang krig under Karls søn Filip II af Spanien. Som konsekvens af reformations succes i store dele af Nederlandene, befalede Paven, at alle ca. 3 mio. indbyggere skulle lade livet for kætteri! Da Filip var en ivrig katolik, påbegyndte han udrensningen, hvilket første til oprør i mange nederlandske stater. Spanske tropper okkuperede store områder i Nederlandene i 1500-tallet og de medbragte fliser til at forskønne og isolere deres huse.

Hollænderne tog ikke Spanien til sig, men de tog de praktiske fliser til sig. De tidligste hollandske fajancefliser er flerfarvede i modsætning til de senere ensfarvede blå eller lilla fliser. Motiverne kan variere meget fra forskellige dyremotiver til blomstervaser, frugter og andet. Derudover ser man også større samlinger af fliser, der sammensat danner mønstre og motiv. Kinesisk porcelæn bliver for alvor populært i sidste halvdel af 1600-tallet, og hollænderne er ikke sene til at lade sig inspirere af de blå mønstre på den hvide baggrund. Endnu senere ser man hovedsagligt blå og lilla (brun-lilla) motiver og dekoration.

Datering af hollandske kakler og fliser

Der er flere træk ved fliserne, som indikerer, hvilken periode de stammer fra. Fliser fra før midten af 1600-tallet er gerne flerfarvet. Herefter slår den kinesiske inspiration igennem i Europa, og hollandske fliser bliver nu lavet i hvidt porcelæn med blå dekorationer. Er fliserne fra 1700-tallet eller senere, så er motiverne altid omkranset af en ring samt udført med et bestemt motiv i alle fire hjørner. Hjørnemotivets udseende er helt afgørende for en præcis datering. En mere generel fornemmelse for den periode, som en pågældende flise er lavet i, kan man få ved at studere flisens tykkelse, hvis det er muligt. De tidlige fliser fra sidste halvdel af 1500-tallet frem til begyndelse af 1600-tallet er ca. 2 cm tykke. Derefter og frem til midten af 1700-tallet bliver fliserne slanket til omkring 1-1,5 cm tykkelse. Efter 1750 produceres de hollandske fliser med en tykkelse på under 1 cm.

De mange "forfalskninger"

Hollandske kakler og fliser blev toneangivende i flere århundrede, hvorfor andre fajance og porcelænsfabrikker i Europa lod sig inspirere af motiver og mønstre fra Holland. Enkelte fabrikker har ligefrem plagieret deres hollandske og frisiske forbilleder, det gælder f.eks. de danske fajanceproducenter Kellinghusen og St. Kongensgade. Det betyder dog ikke, at kopierne intet er værd, som det jo ellers kan være tilfældet med den slags. Tværtimod er fliserne yderst dekorative, selvom de ikke kan indbringe en svimlende høj auktionspris. Den ægte vare kan man endnu være heldig at støde på, hvis man køber bolig i det vestlige Sønderjylland. Sønderjylland havde nemlig en betydelig samhandel med Holland, hvorfor det var ret almindeligt at fliserne blev fragtet med på skibenes tilbageture. De blev derefter solgt til vægbeklædning på gårde og i byhuse. Hvis man er yderligere interesseret i emnet, så er det bestemt værd at slå et smut forbi Tønder Museum, hvor man kan iagttage Skandinaviens mest omfattende samling af hollandske fliser.