Biedermeier

Biedermeier perioden strækker sig i det centrale Europa fra ca. 1815 til 1848 og i lidt senere i Danmark fra omrking 1820 til 1870. Årstallene er ikke helt tilfældige. I 1815 "mødte Napoleon sit Waterloo", hvormed Napoleonskrigene ophørte og et ambitiøst fransk emperium gik under. Dermed måtte kejser-klassicisme også gå under, da hele forståelsesgrundlaget bag denne epoke lå i de imperalistiske idealer. 1848 er året for de mange europæriske revolutioner og opstande i Italien, Frankrig, Tyskland, Østig-Ungarn osv., og sjovt nok også udgivelsesåret for Karl Marx' Det Kommunistiske Manifest. Der var i den grad røre i den europæiske andedam. Der er ikke kun én grund til al denne ballade. Tværtimod skal perioden forstås på baggrund af flere forskellige faktorer. For det første var borgerskabet blevet en stor magtfaktor i samfundet i takt med at adelens økonomiske og politiske indflydelse blev mindre. Landbrug og dermed jordbesiddelse blev mindre vigtigt for at generere ny kapital. Den industrielle revolution havde holdt sit indtog, og med den blev der vendt op og ned på de økonomiske betingelser i samfundene for både rig og fattig. Ydermere oplevede det meste af centraleuropa en tørkeperiode i 1846, som også var medvirkende til at opildne de revolutionære tanker. I Danmark gik det mindre hedt for sig, da den enevældige kong Chr. VIII døde i 1848 og Fred. VII blev ikke blev taget i ed førend han havde givet store politiske indrømmelser til borgerskabet. På den måde undgik Danmark en blodig revolution.

Biedermeier idéerne

Biedermeier kaldes også for senempire eller mere rammende borgerskabets empire. Man skal gøre sig klart, at alle tidsperioder i historien er betinget af flere forskellige ting, men måske vigtigst af alt: Penge. Den gruppe af personer i samfundet, der udgør den væsentlige indtægtskilde for mange andre grupper i samfundet f.eks. malere, skulptører, snedkere osv. ja, de bestemmer nu engang, hvad de vil se på. I 1800-tallet var det altså blevet borgerskabets tur til at lade sig portrættere, bestille møbler osv. Typiske træk ved Biedermeier kulturen er "hjemmet", "harmonien", "hyggen", "familien", "det nære" osv. Det var i særlig grad en periode med afstandstagen fra det politiske (som var blevet radikaliseret), det nye, det morderne, det farlige, det ukendte osv. Malerier fra denne periode har ofte motiver fra et harmonisk landskab, en idyllisk familie i hjemmet, historiske henvisninger eller noget lignende. De danske Guldaldermalere betragtes i udlandet som repræsentanter for Biedermeier.

Biedermeier stilarten og møblerne

Designet i Biedermeier lagde sig på sin vis op ad den tidligere Empire, men ofte blev det uden "de store armbevægelser" dvs. ornamentikken forsvandt i stor udstrækning, linierne blev rene især i den tidlige fase. Møblerne blev på den måde mere funktionelle, og Biedermeier anerkendes i vid udstrækning for at være forløber for de senere perioder Art Noveau/Jugendstil samt Bauhaus. I det centrale Europa var økonomien trængt i årene efter Napoleonskrigene, og det ses blandt andet i valget af materialer samt i designet. Man valgte ofte frugttræ fremfor de noget dyrere ædeltræssorter, dog ses der ofte blandinger af træsorter. Det drejer sig ofte om nøddetræ eller kirsebærtræ, der er noget lysere end maghogni. Priserne er dog ikke ublu af den grund. En ægte Biedermeier sofa kan nemt løbe op i 30.000-40.000 kr.Typiske Biedermeier møbler er skænke, skabe, sekræterer, vitrineskabe, borde, stole, sofaer og småmøbler.